Ads 468x60px

Jumat, 04 November 2011

Contoh/format surat kuasa

SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama:
alamat:
Dengan ini memberi kuasa kepada :
nama:
alamat:
Untuk mengambil TV di bank Mandiri. Segala akibat yang timbul atas pemberian kuasa ini
Menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Surat ini untuk digunakan seperlunya.

Palembang, 1 november 2011
Penerima kuasa. Pemberi kuasa
Ddddddddddd. dddddddddddddddddddddd

Tidak ada komentar:

Posting Komentar